Kein Javascript
Produkty: 0

News

Czysta sprawa: WEPA Professional wspiera Światowy Dzień Toalet

Każdego roku 19 listopada powtarza się ta sama historia – już od 2001 roku: Światowy Dzień Toalet oddaje „zacisznemu przybytkowi" głos, zjednuje mu głośne lobby i oddaje cześć porcelanowemu tronowi poprzez przeprowadzane na całym świecie akcje. Jednak w gruncie rzeczy w idei Światowego Dnia Toalet chodzi o coś więcej niż tylko o to, aby obchodzić święto toalety jako instytucji (a wiec jako zwykle formalnej organizacji publicznej) – a tym samym również zdobyczy techniki, które można przypisać do toalety jako zbawcze elementy. Przede wszystkim chodzi tutaj o cały obieg, którego centralny element stanowi toaleta: jeśli nie będzie czystych i nowoczesnych toalet, to fekalia nie będą mogły być prawidłowo usuwane, uzdatniane itd. Niezabezpieczone ekskrementy to wysoce zjadliwe i groźne ogniska chorób zakaźnych, które w niekontrolowany sposób mogą się rozprzestrzeniać przez system wód gruntowych. Konsekwencją są często zbierające śmiertelne żniwo epidemie.Dlatego tak ważne jest, aby „ustronne miejsca" tego świata były czyste teraz i w przyszłości. A także, aby sztuczny twór, jakim jest słowo „klobal" [słowo utworzone z dwóch niemieckich słów: Klo = toaleta, global = globalny – przyp. tłum.] nie był już wkrótce subtelnością językową, lecz realną rzeczywistością sanitarną, w której każdy człowiek ma łatwy dostęp do higienicznych toalet. Materiał (celulozowy), z którego można tworzyć takie wizje, WEPA Professional dostarcza już od wielu lat w formie wysokiej jakości certyfikowanych papierów toaletowych – również dla ogólnoświatowych inicjatyw związanych z wodą, takich jak Viva con Agua.

Silne partnerstwo: WEPA i Viva con Agua

Od dobrych dwóch lat trwa elektryzujący związek partnerski pomiędzy WEPA Professional i inicjatywą wodną Viva con Agua (VcA). Stowarzyszenie założone w St. Pauli od 2005 roku zajmuje się zbieraniem pieniędzy na szczytny cel, jakim jest umożliwienie wszystkim ludziom na całym świecie dostępu do czystej wody pitnej i urządzeń higieniczno-sanitarnych. Od czasu, gdy dobre dwanaście lat temu były zawodowy piłkarz St. Pauli świadomie i z entuzjazmem wdrożył ten (jak twierdzi samo VcA) „wariacki pomysł" w życie, Viva con Agua zainicjowała liczne projekty w Etiopii, Nepalu i Ugandzie. To dla nas wystarczający powód, aby WEPA Professional wsparła tę zaangażowaną i sympatyczną ideę wodną przy okazji Światowego Dnia Toalet: W przypadku wszystkich papierów toaletowych WEPA zakupionych w poniedziałek, 20.11, WEPA Professional przekaże 0,10 € od każdego opakowania wtórnego na cele Viva con Agua.

Przejmij odpowiedzialność – „zainwestuj" w higienę

Dzięki tej akcji charytatywnej WEPA Professional podkreśla swoją chęć całkowitego zaangażowania w ideę higieny dla wszystkich i wszystkiego dla higieny. Nasze zaangażowanie w dostęp do czystej wody pitnej i urządzeń higieniczno-sanitarnych dla wszystkich ludzi na świecie nie ogranicza się naturalnie tylko do Światowego Dnia Toalet. Równie aktywnie zajmujemy się tym tematem również we wszystkie pozostałe dni roku. Odpowiedzialność jest częścią tożsamości firmy WEPA – innowacyjnego przedsiębiorstwa rodzinnego o długofalowych perspektywach, które narodziło się w Arnsbergu i znalazło swoje miejsce na całym świecie. A nie wszędzie na tym świecie toaleta ma swoje stałe, czyste miejsce: prawie miliard ludzi nadal „załatwia swoje potrzeby" pod gołym niebem, a niewystarczające zaopatrzenie sanitarne jest co roku przyczyną 280 000 przypadków śmierci wskutek chorób biegunkowych, szacuje Joint Monitoring Programme (JMP) organizacji WHO i UNICEF. Higiena musiałaby właściwie stać się bardzo poszukiwanym dobrem inwestycyjnym:

według badań Narodów Zjednoczonych każdy dolar zainwestowany w nowoczesne zaopatrzenie w wodę i higieniczne urządzenia sanitarne przynosi zysk ekonomiczny w wysokości czterech dolarów.

Myślimy i działamy KLOBALNIE

WEPA Professional doskonale wie, jak ważne w perspektywie ogólnoświatowej są inwestycje w urządzenia sanitarne i czystą wodę, a poprzez akcję charytatywną na rzecz Viva con Agua właśnie przy okazji Światowego Dnia Toalet w widoczny sposób promuje tworzenie i utrzymanie czystych „ustronnych miejsc". Jesteśmy jednym z wiodących europejskich producentów wysokiej jakości papieru higienicznego, dlatego zarówno nasze produkty higieniczne, jak i my jako przedsiębiorstwo jesteśmy częścią wspomnianego na wstępie obiegu, w którym czyste toalety, czysta woda i oczywiście również ekologiczne i ekonomiczne papiery toaletowe i ręczniki papierowe stanowią istotne elementy zwalczania niebezpiecznych chorób zakaźnych.

 

image rights:

Picture 1:
(lauging kinds at fountain): Henrik Wiards for Viva con Agua (Ethiopia)
Picture 2:
 (young man with VcA-Bottle): Stefan Groenveld for Viva con Agua (in Uganda)

Czysta sprawa: WEPA Professional wspiera Światowy Dzień Toalet