Kein Javascript
Produkty: 0

News

Szpitalne łazienki wzbudzają zainteresowanie naukowców

Zima to okres grypowy. Niestety. Tegoroczna zimowa fala grypy trwała wyjątkowo długo, a infekcje były cięższe niż zwykle. Z końcem lutego Instytut Roberta Kocha odnotował łącznie 53 872 przypadków grypy. W obliczu takiej epidemii grypy niezwykle ważne jest zwracanie uwagi na staranną higienę.

Trzeba się również zająć łazienkami w szpitalach i przychodniach lekarskich, w których właśnie w okresie grypowym dochodzi do nasilonego ruchu chorych na grypę, ale także innych pacjentów, gości i personelu.

W badaniu pilotażowym badacze stwierdzają między innymi, „że w łazienkach szpitalnych wyposażonych w suszarki strumieniowe panuje większe obciążenie powietrza drobnoustrojami niż tam, gdzie ręce osusza się ręcznikami papierowymi." Naukowcy wprawdzie podkreślają, że dla uzyskania jeszcze bardziej wymiernych wyników konieczne byłyby długookresowe badania, ale jedno wydaje się jasne: ręczniki papierowe w połączeniu z kompleksową higieną pomagają w stłumieniu zarazków. Używanie ręczników papierowych chroni również przed niebezpiecznym i niewidocznym gołym okiem „zanieczyszczeniem krzyżowym", które może powstać właśnie podczas wycierania rąk w ręczniki frotowe lub wskutek wzbijania zarazków przy suszeniu rąk w suszarkach strumieniowych albo suszarkach typu Jet.

WEPA Professional

Ważny wkład w higienę w łazienkach publicznych

Jako europejski lider w branży produkcji ręczników papierowych, również w 100% z makulatury, WEPA od kilkudziesięciu lat przyczynia się do zapewnienia zdrowych warunków w łazienkach publicznych. Dzięki innowacyjnym systemom podajników papieru, po części wyposażonych w czujniki, można w łatwy i elegancki sposób uniknąć dalszych ognisk zakażeń. Bezdotykowe pobieranie papieru zapobiega jakiemukolwiek kontaktowi z niebezpiecznymi drobnoustrojami.
powered by webEdition CMS