Kein Javascript
Produkty: 0

News

Grupa WEPA uruchamia w Polsce nową maszynę papierniczą

 

 

Arnsberg, 03.04.2017

Zgodnie z planem, w pierwszym kwartale 2017 roku Grupa WEPA z siedzibą w Arnsberg w niemieckim kraju związkowym Westfalia uruchomiła nową maszynę papierniczą w Piechowicach. Po zakończeniu optymalnie przebiegającej fazy budowlanej już 11 lutego rozpoczęto produkcję papieru jako surowca i przetwarzanie go na papier toaletowy. Wraz z rozruchem maszyny zakład wzbogacił się o ponad 20 nowych miejsc pracy. 

Martin Krengel, Prezes Zarządu Grupy WEPA:  „Gotowość do inwestowania w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne jest częścią ukierunkowanej na przyszłość strategii naszej firmy. Rozruch nowej maszyny do produkcji papieru higienicznego oznacza dalszą optymalizację łańcucha dostaw i wzmacnia naszą pozycję na obiecującym rynku wschodnioeuropejskim.”

Dzięki wysokiej efektywności energetycznej maszyna w znaczący sposób przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2.  Pozwala to na oszczędność zasobów i optymalizację struktur kosztowych. Grupa WEPA może ograniczyć zakup półproduktów, a tym samym zoptymalizować procesy logistyczne między europejskimi zakładami.  

Roczna wydajność produkcyjna maszyny wynosząca 32 000 ton zwiększa łączną wydajność zakładu do 65 000 ton surowego papieru na rok. Z surowca tego wykonuje się między innymi papier toaletowy, ręczniki kuchenne i ręczniki papierowe, głównie dla polskiego sektora konsumenckiego i Away From Home.  

Nowa maszyna do produkcji papieru higienicznego AHEAD 2.0S włoskiego producenta Toscotec to zaawansowana linia produkcyjna wyposażona we wlew, podwójną prasę, stalowy cylinder suszący TT SYD-15FT, pokrywę Toscotec-Milltech oraz instalację odciągową oparów i pyłu. Zaplanowany na inwestycję budżet w wysokości 30 mln euro został dotrzymany. 

Janusz Bryliński, dyrektor zakładu Piechowice, cieszy się z udanego rozruchu: „Po przejęciu zakładu w 2005 roku Grupa WEPA stale w niego inwestuje. W ostatnich sześciu latach wartość inwestycji przekroczyła 65 mln euro. Decyzja o własnej maszynie papierniczej pozwala zwiększyć ofertę produkcyjną i zapewnić miejsca pracy w regionie.”

Grupa WEPA – trzeci co do wielkości europejski producent papieru higienicznego – zwiększa w ten sposób swoją konkurencyjność. Firma dysponuje 20 maszynami papierniczymi o łącznej mocy produkcyjnej rzędu 750 000 ton i może dostarczyć wysokiej jakości papier higieniczny ponad 400 milionom konsumentów w Europie.

 

maszynę papierniczą